Tú lơ khơ tá la phỏm - Trò chơi bài miễn phí

kent international college
Thầy SEB TRAN (TRẦN HỒ)

Giám đốc Kinh doanh &Tiếp thị Truyền Thông - Công ty Công Nghệ ITO.

Giám đốc điều hành &Tiếp thị Truyền thông - Công ty SHi Marcoms.

Chuyên môn:Bán hàng &Chăm sóc Khách hàng,Tiếp thị số &Truyền Thông

Giám khảo tại các cuộc thi Khởi nghiệp – Đổi mới – Sáng tạo

kent international college
Bài viết liên quan
logo
Hỗ trợ
0888 111 818
[email protected]